Zdjęcia otrzymaliśmy  za pośrednictwem Urzędu Gminy Wągrowiec. Serdecznie dziękujemy. A oto informacje, które udało nam się zebrać na temat historii szkolnictwa w Łeknie:

W 1845 roku na stanowisko nauczyciela tymczasowego przyjęto Augusta Gajdę.

(„Amtsblatt der Königlichen Preußischen Regierung zu Bromberg”).

U Ludwika Rzepeckiego w „Obrazie katolickich szkół elementarnych objętych diecezjami Gnieźnieńską i Poznańską oraz diecezjami Chełmińską Warmińską” czytamy, że w drugiej połowie lat 60-tych XIX wieku w szkole katolickiej w Łeknie uczyli: Ernest Giinther, jako pierwszy nauczyciel, zarabiający 155 talarów i uczący 63 dzieci (część mówiąca w języku polskim, część w języku niemieckim) oraz Julian Wieczorkowski, jako drugi nauczyciel z pensją 155 talarów, uczący 115 dzieci ( część mówiących  po polsku, w część po niemiecku ).

W latach 1873-1874 w katolickiej szkole w Łeknie uczył Franciszek Tuczyński

(Tadeusz Pietrykowski „ Franciszek Ksawery Tuczyński. Wielkopolski pisarz ludowy”, Toruń 1932 r.)

W 1874 do szkoły katolickiej w Łeknie przyjeto dwóch nauczycieli tymczasowych: Tymoteusza Paprzyckiego oraz Pana Majorowicza (Amtsblatt der Königlichen Preußischen Regierung zu Bromberg)

Na początku XX wieku funkcjonowały w Łeknie dwie szkoły – szkoła ewangelicka- niemiecka (w obecnym starym budynku Szkoły Podstawowej w Łeknie) i szkoła katolicka – polska (w budynku przy kościele katolickim na rynku- obecnie mieści się tam Dom Nauczyciela). Po II wojnie światowej szkoła zajmowała dwa budynki po wcześniejszych szkołach, lekcje odbywały się także w dwóch drewnianych barakach. W 1978 roku oddano nowy budynek dydaktyczny i zlikwidowano baraki, a siedziba szkoły od tego czasu w całości mieści się przy ulicy Pocztowej. W 2001 roku uchwałą Rady Gminy szkole zostało nadane imię Powstańców Wielkopolskich.

2Szkoa w eknie Gruchaajpg

Uczniowie i grono pedagogiczne. Lata 60-te XX wieku W tle stara szkoła przy ulicy Pocztowej, ze zbiorów Piotra Gruchały z Siedleczka


3Skawiska-szkoa w eknie lata 30-tejpg

Lata 30-te XX wieku. Fotografia ze zbiorów Henryki Skawińskiej z Siedleczka