Budynek dawnej szkoły podstawowej w Łobżenicy mieści się przy ulicy Mickiewicza. Budynek został wzniesiony w  roku 1905 i pełnił wówczas funkcję szkoły katolickiej. Dzieci uczyły się tu jeszcze w latach 60-tych XX wieku. Obecnie w budynku znajduje się Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.  O historii szkolnictwa na terenie Łobżenicy możemy przeczytać na stronie  http://splobzenica.lobzenica.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=5&strona=1 prowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie Informacje historyczne opracowały Panie Aleksandra Horeczy i Marzena Bijowska.


W tym miejscu zamieszczamy przycisk do obejrzenia historii szkoły, którą zilustrowaliśmy zdjęciami z przepięknych szkolnych kronik. Za ich udostępnienie dziękujemy Pani dyrektor szkoły Hannie Król-Synoradzkiej, a za pomoc Pani Alicji Smogule z biblioteki w Łobżenicy. Dodatkowo dziękujemy Paniom Barbarze Dubiela, I. Radowskiej oraz B. Sielążek za udostępnienie zdjęć historycznych.

Szkoła w Łobżenicy_historia.pdf

1_obenica  budynek wybudowany w 1891 r zdj wydane ca 1900 r   z arch J Dubielijpg

Budynek szkolny z 1891 roku.


1a_obenica Szkoa Katolicka w obenicy maa z 1914 roku z arch JDubielijpg

Szkoła katolicka z 1914 roku


2_obenica pochodzsi z roku ok 1927 r absolwenci Szkoy Podstawowej z arch I Radowskiej 2jpg

Absolwenci z roku 1927.


3_obenica- rok 1937 klasa 7 Szkoy podstawowej w obenicy Jankowski Jaworski Sromalanka Lena Klemczakwna 1jpg

Klasa 7, rok 1937


5_obenica Szkoa duaPodstawowa w obenicy z archBSielekjpg

Szkoła podstawowa ( duża)