Budynek dawnej szkoły podstawowej w Łobżenicy mieści się przy ulicy Mickiewicza. Budynek został wzniesiony w  roku 1905 i pełnił wówczas funkcję szkoły katolickiej. Dzieci uczyły się tu jeszcze w latach 60-tych XX wieku. Obecnie w budynku znajduje się Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.  O historii szkolnictwa na terenie Łobżenicy możemy przeczytać na stronie  http://splobzenica.lobzenica.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=5&strona=1 prowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie Informacje historyczne opracowały Panie Aleksandra Horeczy i Marzena Bijowska.


W tym miejscu zamieszczamy przycisk do obejrzenia historii szkoły, którą zilustrowaliśmy zdjęciami z przepięknych szkolnych kronik. Za ich udostępnienie dziękujemy Pani dyrektor szkoły Hannie Król-Synoradzkiej, a za pomoc Pani Alicji Smogule z biblioteki w Łobżenicy.

Szkoła w Łobżenicy_historia.pdf