W 1866 r. zaczęła funkcjonować w Babkowicach szkoła katolicka. Uczyło się w niej 58 dzieci. W 1880 r. na 248 mieszkańców wsi było 62 analfabetów. W 1900 r. szkoła nadal zatrudniała jednego nauczyciela, a uczęszczało do niej 123 uczniów. W 1976 r. szkołę zamknięto, mimo długiego protestu rodziców przeciw tej decyzji. Odtąd dzieci uczęszczały do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pępowie. Obecnie budynek szkoły pełni funkcje mieszkalne.

Materiały nadesłała Mirosława Bigaj.


BobowniceJPG.