Szkoła Podstawowa w Boruszynie  

powiat czarnkowsko-trzcianiecki ( gmina Połajewo).


Budynek z 1897 roku, stoi w centrum wsi.


Nadal pełni funkcję szkoły podstawowej.


Historię szkoły poznać możemy ze strony www, gdzie czytamy min. „ Oryginał kroniki odnalazł na strychu szkoły jej były dyrektor Tadeusz Ewert, a obecna pani dyrektor Elżbieta Nowak udostępniła ją do tłumaczenia lekarzowi z Czarnkowa – Przemysławowi Ożegowskiemu, który w 2010 roku przekazał przetłumaczony tekst Szkole Podstawowej w Boruszynie.Pierwsza pisemna wzmianka o szkole w Boruszynie istnieje w protokole z wizytacji kościelnej z dnia 6 lutego 1738 roku: Był dom szkolny, który zamieszkiwał organista, a który przypadkiem zgorzał; obecnie tenże organista Stanisław Jarocki ma mieszkanie w szpitalu i tamże młodzież uczy. Wyjaśnić tu trzeba, że szpital w ówczesnym znaczeniu był to przytułek dla starców znajdujący się przy kościele parafialnym. Następni organiści – Kinowski, Guzowski i Bielecki nauczali także w szpitalu lub w swoim domu. Organista uczył w małym zakresie czytania i pisania po polsku oraz trochę rachunków i katechizmu. Nauka była dobrowolna. Rodzice umawiali się z nauczycielem jak długo dziecko będzie chodzić do szkoły i za jaka opłatą. Opłata wynosiła wtedy 1 grosz srebrny na tydzień od każdego dziecka i dodatkowo rodzice musieli zapewnić opał na zimę. Pisano kredą na deseczkach pomalowanych na czarno, a na niepomalowanych – czarną kredą lub ołówkiem. W 1806 roku pobudowano budynek szkolny pokryty dachem ze słomy. W tym domu było mieszkanie dla nauczyciela i duża klasa podparta w środku słupem....”


o dalszych losach szkoły przeczytać można na stronie: https://spboruszyn.edupage.org/about/?subpage=3