Budynek dzisiejszej szkoły nr 1 w Chodzieży.                                                                                              Powstał w 1903 roku. Więcej informacji o historii szkoły znaleźć można na stronie:        

www.sp.chodziez.pl/rys-historyczny.html

Natomiast z książki Ludwika Rzepeckiego z 1867 roku zatytułowanej " Obraz katolickich szkół elementarnych objętych archidiecezjami gnieźnieńską i poznańską oraz diecezjami chełmińską i warmińską" dowiadujemy się, że w 1866 roku w szkole katolickiej w Chodzieży uczyło dwóch nauczycieli. Na posadzie pierwszego nauczyciela pracował Józef Majorowicz, który zarabiał 154 talary i miał pod opieką 36 dzieci, zarówno polskich, jak i niemieckich. Natomiast drugiem nauczycielem był Franciszek Pertek, który zarabiał 125 talarów i miał pod opieką 150 dzieci, zarówno polskich, jak i niemieckich.


4jpg2jpg


3jpg