Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnkowie : 

powiat czarnkowsko-trzcianiecki.

Budynek z 1888 roku, znajduje się przy ulicy Wronieckiej.

Obecnie nadal pełni funkcję szkoły podstawowej.


Na stronie www szkoły czytamy „ Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie związane są nierozłącznie z dziejami miasta Czarnkowa, z jego wzlotami i upadkami. W 1945 roku po sześcioletnim okresie okupacji wznowiono naukę w dwóch budynkach szkolnych, pochodzących z z końca XIX wieku, położonych przy ulicy Wronieckiej 28 i 30. Zorganizowana szkoła liczyła 508 uczniów....”

O szkole można przeczytać na stronie: http://jedynka.czarnkow.pl/historia.html