Materiały na tę stronę otrzymaliśmy od Pana Wojciecha Coblewskiego, wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Białośliwiu. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do zapoznania się z historią szkoły w Dworzakowie.

Dworzakowo - czerwona szkoła_artykuł.pdf