Budynek szkoły w Fanianowie powstał w 1909 roku. Obecnie znajduje się w nim Szkoła Podstawowa im. im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Informacje o historii szkoły znaleźć można na stronie http://spfanianowo.lobzenica.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=5&strona=1&sub=2