Fundacja Nasze Podwórko powstała w 2016 roku. Głównymi celami, dla których powołaliśmy fundację są szeroko pojęta opieka nad zwierzętami i propagowanie ich praw oraz działania na rzecz kultury, sztuki i edukacji historycznej.


Fundacja Nasze Podwórko                                                                           
Gościejewo 74, 64-611 Gościejewo
NIP: 6060095792
Regon: 363727790
KRS: 0000602023
Numer rachunku bankowego: 17102041280000170201219211

Poniżej załączamy linki do Statutu Fundacji, aktualnego wypisu z KRS-u oraz sprawozdań finansowych za lata 2016 i 2017.
Statut Nasze Podwórko.pdf
KRS.pdf
Sprawozdanie_Fundacji_ za 2016.pdf
Sprawozdanie z działalności 2017.pdf


                                                      PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU   2018

W 2018 roku przeprowadziliśmy trzy projekty kulturowo-historyczne. Pierwszym z nich nosi nazwę                   "Czerwone szkoły. Przywracamy pamięć". O projekcie tym poczytać można na stronie www.czerwoneszkoly.eu  a z zakładki "Książka" pobrać publikację, która powstała w związku z projektem. Drugi projekt poświęcony jest 200-leciu szkół podstawowych w naszych rodzinnych miejscowościach, Promnicach i Bolechowie. O projekcie tym poczytać można na stronie  http://200latszkoly.pl

Trzecim, zakończonym już projektem, był projekt " Warsztaty z malowanej skrzyni. Etno warsztaty z muzeum", o którym poczytać można poniżej


EtnoPolska_folder_A4_all_ok_view (2).pdf

                                                                  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Aby pozyskać środki na działalność statutową prezentujemy ofertę handlową hurtowni książek ESKA w Mosinie, www.eskahurt.pl

oraz pośredniczymy w sprzedaży reklam polskich szkół wyższych do ukraińskich gazet i portali internetowych. Poniżej oferta na przeprowadzeni warsztatu czerpania papieru oraz przykład jednej ze zrealizowanych przez nas publikacji na Ukrainie.

reklamy_Ukraina.pdf