Prezentacja1-1.pdf


Na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych czytamy " Początkowo budynek, w którym mieściła się nasza szkoła, należał do władz pruskich. Miał być nie tylko miejscem nauki, ale też ułatwiać germanizację polskiej młodzieży. W okresie I wojny światowej dyrektorem był prawdopodobnie Niemiec, Rogatz. Dopiero pod koniec wojny uczyło tam dwoje Polaków: Wacław Fischer i Leonarda Gudawska. Szkoła przeszła całkowicie w polskie ręce dopiero w roku w 1918. Wacław Fischer i Leonarda Gudawska starali się pozyskać polskich nauczycieli" Zapraszamy do dalszej lektury na stronę http://zseo.gniezno.pl/content/historia-szko%C5%82y


2jpg

3jpg

4jpg