Szkoła Podstawowa w Grąblewie: 


Świetnie prezentujący się budynek z dobudowanym w 1995 roku skrzydłem, zachowującym cechy stylu.


Do dziś pełni funkcję szkoły podstawowej.


Na stronie www szkoły znajdujemy, bogato ilustrowany zdjęciami, materiał przedstawiajacy historię szkoły, od roku 1839 „ Pierwsza wzmianka na temat Szkoły Podstawowej w Grąblewie pojawia się w 1839 r. Ze względu na to, że tereny te należały do zaboru pruskiego, kronika szkolna do roku 1919 jest prowadzona w j. niemieckim. Pierwszy zapis w języku polskim dotyczy uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Autorem tej pierwszej kroniki jest ówczesny kierownik szkoły p. Karge, który funkcję tę objął 1 października 1879r. Wcześniej był nauczycielem w Parzęczewie i Urbanowie. Pan Karge pracował w oświacie 56 lat, z czego 47 lat jako kierownik szkoły w Grąblewie ….”

Warto tutaj nadmienić, że szkoła w Grąblewie utrzymuje kontakty z rodziną Aleksandra Karge.


Więcej o historii szkoły na stronie: https://spgrablewo.edupage.org/about/


         Materiały udostępniła Pani Barbara Kosztowna,                              dyrektor Szkoły Podstawowej w Grąblewie

Kronika_Szkoły_w_Grąblewie.pdf