Budynek Szkoły Podstawowej w Gulczu : powiat czarnkowsko-trzcianiecki ( gmina Wieleń).


Budynek z 1910 roku, usytuowany przy drodze nr 181 ( ul. Czarnkowska 10)


Obecnie nadal pełni funkcję szkoły podstawowej, nasząc nazwę: Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu


Na stronie www szkoły znajdujemy informację „ Kiedy założono w wiosce pierwszą szkołę nie wiadomo, faktem jest, że w 1851 roku Gulcz posiadał już szkołę. Budynek nie był okazały, nie różnił się od pozostałych chat." - fragment kroniki szkolnej. Budynek mieścił się przy ulicy Dworcowej. Była to chata z gliny, kryta trzciną. Izba była niska i mała, podłogę stanowiło klepisko. Uczył w niej jeden nauczyciel. Po 1872 roku wzniesiono nowy budynek (kryty dachówką) przy ulicy Łąkowej, do którego przeniesiono szkołę. W dalszym ciągu uczył jeden nauczyciel. W 1878 roku zakupiono nowy budynek, przy narożniku ulic Łąkowej i Czarnkowskiej. Urządzono tu drugą izbę lekcyjną. Uczyło wtedy już dwóch nauczycieli - katolik i ewangelik. W 1907 roku przybył trzeci nauczyciel, urządzono trzecią izbę lekcyjną (dzierżawioną).

W 1910 rozpoczęto budowę obecnego budynku szkolnego......”

O szkole można przeczytać na stronie: http://spgulcz.pl/sub,pl,profil-szkoly.html