Budynek działającej Szkoły Podstawowej Hucie znajduje się w centrum wsi, około 100 metrów od drogi Czarnków-Oborniki. Wiemy, że szkoła w Hucie działała już w latach 60-tych XIX wieku. Znamy nazwisko ówczesnego nauczyciela, Alberta Ewarta.