Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kiszewie znajduje się przy głównej drodze biegnącej przez wieś w kierunku Obornik.
Na stronie www. szkoły czytamy "Szkoła w Kiszewie powstała najprawdopodobniej w roku 1899. Szkoła to najstarszy budynek w Kiszewie. Pierwszym dyrektorem po wojnie był Wacław Kotecki. Praca w szkole przebiegała w specyficznych powojennych warunkach. Nie polegała tylko na nauce dzieci i młodzieży w szkole, ale koniecznością kształcenia dorosłych i umożliwienia im szkoły podstawowej. Był to tzw. Program oświaty dla dorosłych. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej było koniecznym warunkiem uzyskania pracy dla tych, którym wojna przerwała czas nauki. Innym ważnym zadaniem było kształcenie zawodowe rolników, dla których Wacław Kotecki zorganizował Szkołę Rolniczą z dwuletnim programem nauczania, umożliwiającym wdrażanie nowoczesnych metod uprawy ziemi i hodowli zwierząt. ...."
dalszy ciąg historii szkoły znajdą Państwo na http://www.spkiszewo.oborniki.pl/historia_szkoly.html


kiszewo2JPG