W dziele Ludwika Rzepeckiego z 1867 roku zatytułowanym  "Obraz katolickich szkół elementarnych objętych archidiecezjami gnieźnieńską i poznańską oraz diecezjami chełmińską i warmińską"  czytamy, że w roku 1866 w  Krosinie Wielkim uczył Wojciech Ruster, który zarabiał 160 tal. Pan Ruster uczył 97 dzieci mówiących po polsku. Natomiast w Krosinie Małym ( dzisiejszym Krosinku) nauczycielem był wówczas Krzysztof Kruger, który uczył 55 dzieci mówiących po niemiecku i zarabiał 130 talarów.

Na początku lat 80-tych XIX w. wieku w Krosinie Wielkim żyło 580 mieszkańców, w tym 524 katolików, 50 ewangelików i 6 żydów, w tym 161 analfabetów. W Krosinie Małym mieszkało w tym czasie 283 osób, w tym 188 katolików, 95 ewangelików, 79 analfabetów.

Wg zapisów z kroniki szkoły starszy budynek szkoły w Krosinie wzniesiony został w roku 1870, zaś młodszy w roku 1900.1JPG2aJPG


3JPG


4JPG


5JPG