Szkoła Podstawowa w Lipiej Górze : 

powiat chodzieski ( gmina Szamocin).

Obecnie nadal pełni funkcję szkoły podstawowej i mieści się w centrum wsi.

 Na stronie www szkoły czytamy „..... Budynek szkolny w Lipiej Górze został wybudowany w 1901 roku. Poprzednio w miejscu, gdzie obecnie znajduje się część budynków gospodarczych stała stara szkoła z pruskiego muru. Na początku XX wieku okazała się zbyt mała i niefunkcjonalna z uwagi na dużą liczbę uczniów. Lipia Góra liczyła w tym okresie około 1200 mieszkańców.

 Na terenach pogranicza byłego zaboru pruskiego szkoły powszechne były zazwyczaj szkołami wyznaniowymi odgrywały ważną rolę w życiu społecznym i kulturalnym środowiska.

 Na początku XX wieku na obszarze obecnego sołectwa Lipia Góra – Sokolec istniały trzy szkoły powszechne. Szkoła, w której gmachu znajduje się dzisiejszy Zespół Szkół była szkołą, gdzie większość stanowili uczniowie wyznania ewangelickiego, do której jednak uczęszczały również dzieci pochodzenia polskiego....”

 Całą monografia szkoły autorstwa Pawła Gierlkowskiego, przeczytać można na stronie: http://www.zslipiagora.edu.pl/