Szkoła w Ludwinowie powstała w latach 1910-1919, na środku wsi. W czasie II wojny światowej, od grudnia 1940 r. uczyły się w niej dzieci osadników niemieckich z Ludwinowa i Kościuszkowa, a polskie dzieci w wieku 7-13 lat z dniem 1 sierpnia 1940 r. obowiązkowo uczęszczały, do końca okupacji, do niemieckiej szkoły w Siedlcu. Po wojnie szkoła w Ludwinowie działała do 1974 r. Obecnie jej budynek częściowo jest użytkowany przez wieś (świetlica), a częściowo pełni funkcje mieszkalne.


Materiały nadesłała Mirosława Bigaj.  


Ludwinowo2JPGLudwinowoJPG


Ludwinowo3JPG