W dziele Ludwika Rzepeckiego z 1867 roku zatytułowanym "Obraz katolickich szkół elementarnych objętych archidiecezjami gnieźnieńską i poznańską oraz diecezjami chełmińską i warmińską" czytamy, że w roku 1866 w  Młynkowie  uczył Walenty Filigier, który zarabiał 160 talarów i uczył 175 dzieci mówiących po polsku.


3JPG2JPG


4JPG