Magdalenki ( powiat gostyński )

Budynek szkoły katolickiej w Magdalenkach został wzniesiony w 1892 r. Jeden nauczyciel nauczał ok. 90 dzieci. Uczyły się w niej dzieci z Magdalenek i Czeluścinka do 1930 r. Potem szkołę zlikwidowano. Dopiero w 1945 r. znów przyjęła uczniów i budynek ten funkcjonował jako placówka oświatowa aż do 1972. Odtąd służył jako budynek mieszkalny dla zatrudnionych w gminie Pępowo nauczycieli.

Czerwone szkoły na terenie gminy Pępowo wg kolejności powstania: Pępowo (już nieistniejąca) 1826 r., Siedlec 1827 - 1834, rozbudowa 1875, Wilkonice 1852, Babkowice 1866, Magdalenki 1892,  Czeluścin 1900, Skoraszewice 1905, Pasierby  1910, Ludwinowo 1910/1919.

Materiały nadesłała Mirosława Bigaj.