Budynek pośrodku wsi. Informacje o dawnych nauczycielach;

1827: Gotfryd Boelke- kandydat szkolny ewangelicki mianowany tymczasowym nauczycielem w szkole ewangelickiej w Miłkowie.

1919 Michał Dreger dotychczasowy nauczyciel na stanowisku pierwszego nauczyciela szkoły w Miłkowie.


2jpg3jpg