Budynek Szkoły Podstawowej w Mościskach : 

powiat pilski ( gmina Wysoka).

Budynek z lat 1912-1914, usytuowany w centrum wsi

Obecnie nadal pełni funkcję szkoł podstawowej

 Na stronie www szkoł znajdujemy następujące informacje „ Szkoła Podstawowa w Mościskach powstała w latach 1912 – 1914 dzięki staraniom niemieckiego nauczyciela Greisera. Wieś Mościska należała w tym czasie do zaboru pruskiego. Bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o budowie nowej szkoły był katastrofalny stan jej poprzedniczki, jednoklasowej szkoły o konstrukcji drewnianej, z mieszkaniami dla nauczycieli, stojącej w miejscu dzisiejszej świetlicy wiejskiej, która według słów ówczesnych mieszkańców, "ze starości sama się rozpadła".

 Nową szkołę zbudowano w innym już miejscu, nieco na uboczu wsi. Układ konstrukcyjny był identyczny z bliźniaczą szkołą, zbudowaną na początku XX w. w pobliskim Czajczu. Budowę ukończono na krótko przed wybuchem I wojny światowej. Budynek prezentował się bardzo okazale, mieściły się w nim dwie klasy z dwoma mieszkaniami dla nauczycieli, na tyłach znajdowały się zabudowania gospodarskie oraz ogród i sad owocowy.....”Historię szkoły poznać można dzięki stronie: http://spmosciska.szkolnastrona.pl/art,16,szkola-podstawowa-w-mosciskach-1914-2014