„Czerwone szkoły - przywracamy pamięć” to projekt, który realizowaliśmy w 2018 roku,  opowiadający o starych wybudowanych zazwyczaj z czerwonej cegły szkołach z tej części Wielkopolski, która znajdowała się w granicach zaboru pruskiego. Wiele z tych budynków nadal pełni w swoich miejscowościach ważne funkcje: są szkołami, przedszkolami, świetlicami. Inne zazwyczaj te najmniejsze zostały zamienione na mieszkania i nie rzadko niszczeją lub podlegają nieudanym przebudowom. Lokalne społeczności zapomniały o ich roli w budowaniu kultury i tożsamości mieszkańców.

 Uważamy, że czerwone szkoły są ważnym elementem krajobrazu kulturowego naszego regionu i jako takie powinny być chronione i otaczane opieką. Chcemy o nich i o roli jaką odegrały przypomnieć mieszkańcom Wielkopolski. Dlatego realizujemy nasz projekt, który zakłada zebranie i opisanie w jednym miejscu jak największej liczby szkół z czerwonej cegły z terenu Wielkopolski oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat.

 W tym celu stworzyliśmy stronę internetową www.czerwoneszkoly.eu, na której zamieszczamy współczesne fotografie oraz materiały archiwalne dotyczące szkół z czerwonej cegły. W grudniu 2018 roku wydaliśmy album będący uwieńczeniem projektu.

W roku 2019 kontynuujemy projekt pod nieco zmienioną nazwą  "Czerwone szkoły. Niezakończona historia". Również w tym roku korzystamy ze wsparcia Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Tak, jak w roku ubiegłym materiały na stronę www.czerwoneszkoly.eu pozyskujemy min. organizując spotkania z organizacjami zrzeszającymi aktywnych seniorów. Przygotowaliśmy dla nich wykład oraz prezentację multimedialną, w których przestawiamy ideę projektu oraz krótką historię szkolnictwa w Wielkopolsce. Zależy nam na tym, aby opowieść o charakterystycznych budynkach z czerwonej cegły była jednocześnie opowieścią o fascynującej, często wielokulturowej Wielkopolsce i o ludziach związanych ze szkołami: nauczycielach i kierownikach szkół oraz o ich wychowankach, darczyńcach i budowniczych.

 Zachęcamy uczestników spotkania do udziału w projekcie i do historycznych poszukiwań w swojej okolicy. Prosimy o zebranie materiałów o szkołach i nauczycielach z ich regionu i przesłanie ich do Fundacji Nasze Podwórko. Zwracamy się do osób, których pamięć sięga najdalej – seniorów. Chcemy, aby podzielili się z nami wspomnieniami i pamiątkami z lat szkolnych.

 Nadesłane materiały opracowujemy i publikujemy na stronie projektu, a część z nich wykorzystamy w kolejnym albumie, który ukaże się w grudniu 2019 roku i będzie podsumowaniem tegorocznego projektu.

 Wszyscy współpracownicy projektu zostaną wymienieni na stronie www.czerwoneszkoly.eu oraz w poświęconym projektowi albumie.

 Album „Czerwone szkoły. Przywracamy pamięć” roześlemy do wszystkich publicznych bibliotek powiatowych w Wielkopolsce. Album otrzymają też organizacje senioralne i szkoły, które włączą się w nasz projekt.
 Fundacja Nasze Podwórko będzie utrzymywała i poszerzała stronę projektu www.czerwoneszkoly.eu po jego zakończeniu,