• Na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. I.J. Kraszewskiego znajdujemy Kalendarium szkoły. Oto niektóre wydarzenia. Całe kalendarium dostępne jest pod adresem:www.spobjezierze.oborniki.pl
  •  1826 r. to początek Szkoły Podstawowej w Objezierzu. Tę datę, zgodnie z dostępnymi źródłami, w szczególności wpisu w języku niemieckim, podaje kronika szkolna. Wówczas właścicielami majątku objezierskiego byli Helena z Kwileckich Turno i jej mąż Wincenty Turno, znani z dbałości o polskie tradycje literackie, patriotyczne i niepodległościowe.
  • W latach 1826 – 1857 szkołę prowadził Stanisław Cybichowski. Pierwszy budynek szkoły był gliniany z dachem krytym słomą. Nie zdołano ustalić, kto pracował w szkole pod koniec XIX wieku.
  • Od 1901 – 1902 roku szkołę prowadził Edmund Sowiński.
  • W 1902 roku nowym nauczycielem i kierownikiem został p. Mańczyński. W 1911 r. postawiono murowany budynek szkoły.
  • Po odzyskaniu niepodległości Mańczyński pisał w kronice szkolnej :

Bóg, który w cudowny sposób wyprowadził

  Izraela z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej

  ulitował się także nad narodem polskim”

  • W tym samym czasie rozpoczął organizować polskie szkolnictwo w Objezierzu. Zmagał się z wieloma trudnościami, m.in. brakiem opału, podręczników itp. Nauka odbywała się w trzech oddziałach. Do pracy w szkole skierowano p. Jarmożównę i Ignacego Smarrza.
  • W latach 1930 – 1935 szkołą kierował p. Waliszewski. W okresie międzywojennym w szkole uczy się około sto dzieci.
  • Od 1935 do 1939 roku kierownikiem szkoły był Wincenty Klorek. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność placówki. Po wycofaniu się wojsk niemieckich, już w lutym 1945 r. naukę w szkole rozpoczęło 101 uczniów, w 4 oddziałach. Budynek przetrwał w dobrym stanie, a organizacją nauczania zajął się Wincenty Klorek.
  • 1 czerwca 1945 roku kierownikiem szkoły został Wiktor Hildebrandt . Z roku na rok wzrastała liczba uczniów. W latach sześćdziesiątych XX wieku szkołę rozbudowano. W. Hildebrandt pełnił swoją funkcję do 1966 roku. W tym czasie w szkole pracowało jeszcze troje nauczycieli: Maria Hildebrandt, Tadeusz Kemnitz, Zofia Plich.
Objezierze_ok_1jpg