Szkołę w Pasierbach wybudowano w 1910 roku. materiały otrzymaliśmy od Mirosławy Bigaj. Dziękujemy.