Zdjęcia dawnej szkoły w Połajewku otrzymaliśmy od Pana Bogdana Garsteckiego, regionalisty, autora książki   " Moje Połajewo", twórcę niezwykle interesującej strony www.polajewo.com

Serdecznie dziękujemy!


Poajewko-dszkoa niemieckajpg

dawna szkoła w Połajewku, dziś budynek prywatny