Zdjęcia połajewskich szkół przesłał Pan Bogdan Garstecki, regionalista, autor książki "Moje Połajewo" i bardzo ciekawej strony www.polajewo.com gdzie przeczytać możemy między innymi " Pierwszym zapisanym nauczycielem w 1830 roku był Niemiec -muzyk, p. Eichstädt. Około roku 1880 kierownikiem szkoły został p. Brodaczewski. Szkoła mieściła się wtenczas w budynku przy ulicy Szamotulskiej. Do 1909 roku zajęcia odbywały się również w drugim budynku przy ul. Szamotulskiej, gdzie później mieściła parafialna „Ochronka”. W roku 1900 kierownikiem zostaje p. Kasior. W roku 1906 wybucha strajk szkolny, który z przerwami trwa do lipca 1907 roku. Nowy gmach szkoły z sześcioma salami lekcyjnymi i mieszkaniami dla nauczycieli w 1909 pobudowali Niemcy. Po I wojnie światowej, w lutym 1919 roku, otwarta zostaje polska szkoła. Jej kierownikiem ponownie zostaje p. Kasior "


Poajewo-szkoa katolickajpg


1910-KatSzkoa Poajewo siedz WKasiorpBrzozowskaPawe Rachfahljpg

1910 r. Katolicka szkoła w  Połajewie siedzą od lewej: W.Kasior, p.Brzozowska, Paweł Rachfahl

Poajewo-1925jpg


Poajewo-dawna szkoa katolickajpg

Połajewo, dawna szkoła katolicka


dszkola ul Szamotulskajpg

Połajewo. dawna szkoła przy ulicy Szamotulskiej.