Materiały na temat szkoły w Pobórce Wielkiej otrzymaliśmy od Haliny Drab. Serdecznie dziękujemy.   

W nadesłanymprzez Panią Halinę  tekście czytamy m.in. "..... pierwsza szkoła w Pobórce mieściła się przy głównej trasie Piła - Bydgoszcz i została wybudowana z czerwonej cegły prawdopodobnie ok. 1870 roku. Pobórka w tym czasie liczyła ok. 230 mieszkańców i ok. 100 mieszkańców liczyła leżąca nieopodal Pobórka Mała (dawne Schonheim). Wraz z napływem ludności niemieckiej po 1910 roku wybudowano nową większą szkołę ewangelicką w centrum wsi. Po I wojnie starą czerwoną szkołę kupili p. Brzezińscy, w czasie II wojny mieścił się tam szpital polowy a w latach 50. Gromadzka Rada Narodowa. Pod koniec lat 70. nowy właściciel niestety dostał zgodę na rozbiórkę i budowę nowego domu"