Szkoła w Promnicach powstała w roku 1818 , krótko po powstaniu wsi. Poczatkowo umieszczona została w budynku drewnianym. Promnice należały wówczas do rodziny von Treskow z Radojewa. W gazecie „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen” z dnia 2 lutego 1819 roku czytamy, że w grudniu 1818 roku „ Wielmożny Kanonik Treskow wystawił szkółki w Owińskach i Premnicy prócz przeznaczonym regulaminem szkolnym dwóch magdeburskich mórg na ogród i dostatecznego opału, wyznaczył dla każdego nauczyciela dopłaty 20 talarów, a dla owińskiego 1/2 morgi odłogi na uczenie dzieci sadownictwa, przez co szkółki te tak są uposażone, że nauczyciele dostateczne mają obejście. Ten równie zbawienny, co dobrotliwy czyn, do wiadomości powszechnej podajemy”.

Obecny murowany budynek dawnej szkoły został wybudowany ok.1905 roku. Otacza go teren, który zawsze przynależał do szkoły. Działka leząca po przeciwnej stronie drogi do lat 90-tych ubiegłego wieku, także była ziemią szkolną; mieli tam swoje ogrody promniccy nauczyciele. Wiele wskazuje na to, że tam właśnie stał drewniany budynek wcześniejszej szkoły, w zasadzie naprzeciw obecnego.

Z niemieckich dokumentów szkolnych z końca XIX wieku wynika, że do szkoły w Promnicach chodziły dzieci wyznania ewangelickiego. Taka sytuacja trwała do wybuchu I wojny światowej.


W okresie międzywojennym szkoła w Promnicach była szkołą jednoklasową, czteroodziałową, podlegającą szkole w Bolechowie.Chodziły do niej także dzieci z garnizonu w Biedrusku ponieważ nie było tam właściwie szkoły z prawdziwego zdarzenia. Naukę w starszych klasach można było kontynuować w szkole w Bolechowie. Niemal przez cały okres międzywojenny (do 1935 r.) nauczycielem i kierownikiem szkoły był Włodzimierz Szulc. 

Podczas II wojny okupanci zamienili szkołę w wartownię i areszt.

Po wojnie szkoła w Promnicach działała jako punkt filialny szkoły w Bolechowie, jednak przyjęto nazywać pracujących tam nauczycieli kierownikami, podkreślając tym samym ich samodzielną rolę. Od roku 1955 roku kierownikiem była Maria Dawid, po niej Kleofas Handkiewicz, nastepnie Pan Hoffman, a od 1968 roku do rozwiązania szkoły w 1970 roku Jan Matelski.

Podobnie jak przed wojną w Promnicach uczyły się dzieci młodsze, które naukę w starszych klasach kontynuowały w szkole w Bolechowie.