Budynek dawnej szkoły w Róży Wielkiej znajduje się w centrum wsi. Budynek powstał na przełomie XIX i XX wieku, Swą edukacyjną funkcję pełnił do 2015 roku, kiedy to ze względu na niż demograficzny został zamknięty, a uczące się w nim dzieci zostały przeniesione do szkoły w Szydłowie. Obecnie w budynku mieści się świetlica wiejska i biblioteka.


szkoa_w_Ry_WielkiejJPG