W informacji, którą nadesłały Panie Zofia Kassak i Katarzyna Ratajczak czytamy

"Szkoła powstała w 1918 r. po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w pałacu, którego właścicielem był Joseph von Zerboni di Sposetti. Pierwszy rok szkolny rozpoczął się w 1919/1920. Obecnie w budynku znajduje się sala gimnastyczna z pomieszczeniami - kuchnia, punkt wydawania posiłków, szatnie. Do szkoły dobudowano nowe pomieszczenia z salami lekcyjnymi, w których mieści się gimnazjum"