Budynek dawnej szkoły w Radojewie znajduje się w centrum wsi, przy drodze Biedrusko-Poznań. Szkoła w Radojewie działała jeszcze po II wojnie światowej. Wiemy, ze w końcu lat 40-tych uczyła tam m.in Aleksandra Storożuk. Z kart historii: W 1867 roku  nauczycielem w Radojewie był  Karol Maszewski, z uposażeniem 178 talarów, do szkoły chodziło 72 dzieci, a lekcje odbywały się po polsku i niemiecku.Radojewo1 2jpg