Jeden ze szkolnych budynków. Usytuowany przy drodze Wieleń-Czarnków.

Informacje o dawnych nauczycielach:

1836: Martcin Kaatz z Wielenia został powołany na tymczasowego nauczyciela w szkole katolickiej.

1847: Jan Pinnow, uczeń Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Bydgoszczy został powołany na stanowisko nauczyciela tymczasowego przy szkole ewangelickiej.

1866: Jan Obst, nauczyciel w szkole katolickiej, zarabiał 185 talarów, uczył 170 dzieci mówiących po polsku.


2jpg