Szkoa w Rudniczu_Urszula GlabasJPG                                                                                Fot. ze zbiorów Urszuli Glabas

Budynek po dawnej Szkole Podstawowej w Rudnicze. Obecnie przeznaczony na mieszkania. Jeszcze kilka lat temu szkoła w Rudnicze  była filią szkoły w Żelicach, ale z powodu braku wystarczającej ilości uczniów szkoła w Rudnicze została zamknięta. Z kart historii: Wiemy, że  w 1867 roku nauczycielem był Ignacy Magdziarz, z uposażeniem 119 talarów, dzieci było 72 i uczyły się po polsku.
RUDNICZE2jpg
                                                                                                                Fot. Beata i Marcin Matelscy