Ryczywół - znajdują się tu dwa budynki dawnych szkół z czerwonej cegły

Pierwszy z budynków znajduje się przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza 14. Obecnie mieści się tu Biblioteka Publiczna

Druga z ryczywolskich czerwonych szkół znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Czarnkowskiej i Mikołajczyka, w sąsiedztwie nieczynnego ewangelickiego kościoła. Obecnie budynek przeznaczony jest na cele mieszkaniowe