Szkolnictwo w Sątopach ma długą tradycję, prawdopodobnie sięgającą połowy XVIII wieku i początków lokowania wsi na prawie olenderskim. We wsi przeważała ludność protestancka, nic więc dziwnego, że szkoła elementarna była szkołą ewangelicką. Pod koniec XIX wieku we wsi zamieszkiwało 731 protestantów, 22 katolików i 4 żydów. Parafia ewangelicka, której podlegały sprawy szkoły, znajdowała się w Lutomyślu, a katolicka w Wytomyślu. Budynek, w którym do dzisiaj mieści się szkoła został wybudowany w 1903 roku. Uczyli w nim przed wybuchem I Wojny Światowej nauczyciele Isemer, Muller, Brandt, Loake.


Aby przeczytać dalszą część artykułu Olgi Krause-Matelskiej, poświęconego szkole w Sątopach, prosimy kliknąć w przycisk ARTYKUŁ. Materiał został opublikowany w książce  " Czerwone szkoły. Niezakończona historia" przygotowanej przez Fundację Nasze Podwórko.


Sątopy_książka.pdf