Szkoła katolicka w Strzałkowie istniała na pewno już w 1866 roku.  62 uczniów nauczał tam wówczas Ludwik Trzebuchowski. Językiem ojczystym uczniów był język polski. Pan Trzebuchowski zarabiał 170 talarów.


Na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu, znajdujemy informację na temat szkoły ewangelickiej w Strzałkowie " Ludność protestancka została sprowadzona do Strzałkowa w 1740 r. W 1767 r. pozwolono osadnikom na założenie szkoły protestanckiej. W 1855 r., na podstawie rozporządzenia z 1853 r., utworzono w Strzałkowie ewangelicką gminę szkolną. W tymże roku zakupiono grunt pod budowę nowej szkoły. Do końca lat osiemdziesiątych rejon szkoły był bardzo rozległy i obejmował 14 miejscowości (Strzałkowo Huby, Strzałkowo wieś, Strzałkowo dominium, Strzałkowo dworzec, Łężec, Pospólno, Leśniewo, Kornaty leśniczówka, Kornaty wieś, Ostrowo, Wólka, Kokczyn, Brudzewo, Staw i Czekuszewo. Pod koniec wieku XIX rejon szkoły się znacznie zmniejszył i obejmował Strzałkowo, Kornaty i Babin. Do szkoły uczęszczały dzieci wyznania ewangelickiego, oraz w mniejszej liczbie dzieci żydowskie. Ze względy na zmniejszenie się liczby ludności niemieckiej, szkoła została zlikwidowana w 1921 r. Na jej miejscu działała w Strzałkowie w okresie międzywojennym Prywatna Szkoła Powszechna I stopnia z niemieckim językiem nauczania."


strzakowo1jpg


Strzakowo2jpgStrzakowo3jpg


Strzakowo5ajpg
Strzakowo4jpg