Budynek Szkoły Podstawowej w Strzelcach :

powiat chodzieski ( gmina Chodzież).

Budynek z początku XX wieku, usytuowany przy drodze Chodzież-Szamocin

Obecnie w części znajduje się przedszkole samorządowe, a w części mieszkania prywatne.

Z książki Ludwika Rzepeckiego dowiadujemy się, że w 1866 roku w Strzelcach nauczycielem był Juliusz Anders, który zarabiał 120 talarów i uczył 86 dzieci. Dla  części z nich językiem ojczystym był polski, dla innych niemiecki.