Na stronie www.gminaszamocin.pl czytamy  "... już na początku XIX w. istniała tu szkoła niemiecka, dla której w latach 1835-36 postawiono nowy budynek w centrum miasta, tam, gdzie dziś mieści się biblioteka miejska. W 1847 r. miejscowi Żydzi odłączyli się od gminy ewangelickiej i jako gmina wyznaniowa założyli własną szkołę. Mieściła się ona przy obecnym Placu Wolności, w miejscu, gdzie do niedawna był budynek starego przedszkola. W 1911 r. oddano nowy budynek dla szkoły katolickiej (przy obecnej ul. Szkolnej)." 

Z  kolei z książki Ludwika Rzepeckiego dowiadujemy się, że w 1866 roku w szkole katolickiej w Szamocinie uczył Józef Sępiński, który zarabiał 175 talarów i miał pod opieką 207 dzieci , w tym 2/3 mówiących po niemiecku i 1/3 mówiących po polsku.

Szamocin_ewangelicka_2jpg

Budynek dawnej szkoły ewangelickiej, obecnie biblioteka.