Budynek Szkoły Podstawowej w Szamotach : 

powiat chodzieski (gmina Szamocin).

Budynek z przełomu XIX i XX wieku, znajduje się w centrum wsi.

Obecnie znajduje się tu świetlica wiejska.