Budynek szkoły w Wiórku powstał w 1907 roku. Obecnie znajduje się w nim przedszkole. Dużo informacji o szkole i jej historii znaleźć można na stronie: https://wiorek.pl.tl/dawna-Szko%26%23322%3Ba-Podstawowa-w-Wi%F3rku.htm


wirek ul szkolna 003jpg