Na stronie www.spwierzonka.pl czytamy min."Obecnie użytkowany budynek szkolny powstał w 1905 roku na skrzyżowaniu dróg prowadzących od Karłowic, Wierzonki, Dębogóry i Mielna, zatopiony wśród zieleni i otoczony kilkusetletnimi lipami. 

Fundatorami szkoły byli ówcześni właściciele ziemscy, rodzina von Treskowów.  Usytuowanie budynku podyktowane było w miarę równą odległością od okolicznych wsi. 

 Początkowo znajdowały się tylko dwie izby lekcyjne, a pozostałe pomieszczenia przeznaczone były na dwa mieszkania służbowe dla nauczycieli, składające się z czterech izb każde. Do 1918 roku , jako że pod zaborem pruskim, dzieci uczyły się w języku niemieckim. 

 Pierwszym kierownikiem i nauczycielem był Niemiec Wilhelm Muller, który nauczał wraz z Lucjanem Latosińskim Polakiem, późniejszym kierownikiem szkoły ( 1918-1920)"