Jednoklasowa szkoła katolicka w Wilkonicach powstała w 1852 roku  z inicjatywy ks. Edwarda Kropiwnickiego (ówczesny proboszcz pępowski, wielki patriota; chociaż został mianowany wikariuszem przy katedrze poznańskiej, w czerwcu 1831 r. potajemnie przedostał się do powstania listopadowego. Dopiero później został proboszczem w Pępowie i pełnił tu swą kapłańską posługę aż do śmierci w 1866 r.),  który przeznaczył pieniądze na utrzymanie nauczyciela i zobowiązał się pokryć część kosztów budowy. W 1866 r. uczęszczało do niej 74 dzieci. Szkołę zlikwidowano w 1972 r. W jej budynku mieszka obecnie nauczycielka szkoły w Pępowie p. Alicja Gruetzmacher z rodziną.

Materiały nadesłała Mirosława Bigaj.


Wikon1JPG