W historii szkoły zamieszczonej na stronie Szkoły Podstawowej nr 1  czytamy min. " Sto lat temu, 14 października 1903 roku, do tego właśnie nowo wybudowanego gmachu, od którego nazwę wzięła później ulica, ze starego budynku szkolnego przy ulicy Dzieci Wrzesińskich (wtedy Kościelnej), przeniesiona została Katolicka Szkoła Ludowa we Wrześni (Katholische Volksschule in Wreschen). Była katolicką szkołą wyznaniową, oczywiście niemiecką, z niemieckim rektorem Bernhardem Fedtke i uczącymi tylko po niemiecku, w większości niemieckimi nauczycielami ".

Całość przeczytać można na stronie  https://ssp-1.wrzesnia.pl/asp/pliki/informacje/historia_szkoly.pdf


2jpg